Cvičenie a Rehabilitácia

Pri znovu aktivovaní a posilnení antigravitačného svalstva, hlavne v oblasti jadra tela (Core) dochádza k znovu obnoveniu stability kĺbov, chrbtice a zlepšeniu rovnováhy. Následné zotavovanie sa zo zranenia prebieha efektívnejšie a tým pádom návrat k bezbolestnému pohybu je rýchlejší.

 

Viac ako 30 rokov vedeckého výskumu ukázalo, že simulácia efektov gravitácie na telo (prostredníctvom ľahkej rezistencie počas vykonávania kontrolovaných cvikov v správnom postoji) vedie k aktivácii hlbokého stabilizačného systému tela. GravityFit vytvorilo cvičebné pomôcky a množstvo cvikov práve za týmto účelom. Pomôcky dávajú spätnú odozvu ohľadom držania tela, kinestetickú odozvu a ľahkú rezistenciu na jednotlivé končatiny, čo v konečnom dôsledku vyúsťuje do:

 

  • sily a stability ramien, chrbtice a jednotlivých kĺbov
  • lepšej stability jadra tela (Core) a celkového postoja
  • zníženie risku zranenia v budúcnosti

 

 
  • Radiť podľa:
  • 10 položiek celkom

Stránka 1/1